શ્રી મહાવીર ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટની વિવિધ યોજનાઓ

 • ઉચ્ચ અભ્યાસ યોજના
  શ્રીમતી રજનીકાબેન અરુણભાઈ મહેતા
 • હાયર સેકન્ડરી અભ્યાસ યોજના 
  શ્રીમતી ઇન્દીરાબેન નવનીતભાઈ પટેલ   •   શ્રીમતી ઉષાબેન હસમુખભાઈ કસ્તુરચંદ શાહ
 • ફોરેન સુપર સ્પેશિયલાઈઝ્ડ કોર્સીસ અભ્યાસ યોજના
  ધર્મપ્રેમી નલિનીબેન હસમુખરાય દોઢીવાળા પરિવાર
 • આત્મનિર્ભર યોજના 
  શ્રીમતી મંજુલાબેન મનસુખભાઇ મેદાણી
 • નિર્વિચાર કમ્પ્યુટર સહાય યોજના 
  ધર્મપ્રેમી રસીલાબેન મલૂકચંદભાઈ શાહ (કામદાર)

ઓફિસ ના અખંડ દાતા

 • શ્રીમતી દિપકબેન જયંતિભાઈ પટેલ   •   જયદીપ બિલ્ડકોન એલએલપી   •   પાર્શ્વનાથ લેન્ડ ઓર્ગેનાઇઝર્સ એલએલપી

રત્નચિંતામણી દાતા

 • પૂજ્ય શાંતાબેન શાંતિલાલ અદાણી
 • શ્રી નવનીતભાઈ ચુનીભાઈ પટેલ
 • પૂજ્ય ચંપાબેન રતિલાલ શેઠ અને શ્રી કનુભાઈ રતિલાલ શેઠ

ઓફિસ ઈન્ટીરીઅર ના દાતા

 • શ્રીમતી ઇન્દીરાબેન નવનીતભાઈ પટેલ

કલ્પવૃક્ષ દાતા

 • શ્રી જયંતિભાઈ ચુનીભાઈ પટેલ 
 • શ્રી ગંભીરચંદ ઉમેદચંદ શાહ ચેરિટી ટ્રસ્ટ - મુંબઈ
 • આઇડિયલ શીટ મેટલ સ્ટેમ્પીંગ્ઝ એન્ડ પ્રેસીંગ્ઝ પ્રા. લિ.
 • શ્રીમતી મંગળાબેન જશવંતલાલ શાંતિલાલ શાહ - મુંબઈ
 • શ્રી જાદવજી મોહનલાલ શાહ પરિવાર
 • શ્રીમતી પ્રવિણાબેન જે. શેઠ 
 • શ્રીમતી ચંદ્રાબેન દલીચંદભાઈ જેઠાલાલ જોબાલીયા 
 • શ્રીમતી મધુકાન્તાબેન પ્રવિણચંદ્ર કસ્તુરચંદ શાહ 
 • શ્રી સ્થાનકવાસી છ કોટી જૈન લીંબડી અજરામર સંપ્રદાય
 • એચએન સફલ ફાઉન્ડેશન
 • શ્રીમતી જાગૃતિબેન કમલેશકુમાર નંદલાલ શેઠ 
 • ડો. ગીતાબેન ભરતભાઈ શાહ
 • શ્રી મૌલેષભાઈ હસમુખભાઈ કસ્તુરચંદ શાહ
 • શ્રીમતી ઉષાબેન હસમુખભાઈ શેઠ (કલોલવાળા) - મુંબઈ
 • પૂજ્ય લાભુબેન રમણલાલ શાહ પરિવાર 
 • પૂજ્ય વનિતાબેન દિલીપભાઈ મનસુખલાલ અજમેરા પરિવાર
 • શ્રી મોહનલાલ લાડકચંદ તુરખીયા પરિવાર
 • એક ધર્માનુરાગી પરિવાર - અમદાવાદ 
 • એક ધર્મ પરાયણ પરિવાર 
 • શ્રી અનુભાઈ મણિલાલ શાહ 
 • શ્રીમતી કંચનબેન જયંતિભાઈ  શાહ (મૂળીવાળા)
 • શ્રીમતી તરૂલતાબેન નટવરલાલ સંઘવી 
 • શ્રી મિરામ્બિકા રોડ સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ 
 • શ્રી અપૂર્વભાઈ જશવંતલાલ સંઘવી (ધોલેરાવાળા)
 • ધોળકિયા હસુમતીબેન પોપટલાલ કાળીદાસ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ
 • સ્વ. મધુબેન ભીખાલાલ રાયચંદ શેઠ પરિવાર પરિવાર (શિયાણીવાળા)
 • એક ધર્મપ્રેમી સુશ્રાવક તરફથી 
 • જયેશકુમાર કાંતિલાલ શાહ (ધોલેરાવાળા)
 • શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ - આંબાવાડી
 • શ્રી મનસુખભાઇ ગુલાબચંદભાઈ શાહ (ટોકરાળાવાળા)

કામધેનુ દાતા

 • શ્રી નવનીતભાઈ ચુનીભાઈ પટેલ
 • શ્રીમતી સાધનાબેન વિક્રમભાઈ કોઠારી - કાનપુર
 • શ્રીમતી ઉષાબેન હસમુખભાઈ કસ્તુરચંદ પરિવાર 
 • શ્રી મનુભાઈ અમૃતલાલ શેઠ પરિવાર - મુંબઈ 
 • શ્રીમતી લતાબેન પ્રવીણભાઈ ચુનીભાઈ પટેલ 
 • શ્રીમતી દિપકબેન જયંતિભાઈ ચુનીભાઈ પટેલ 
 • પૂ. શાંતાબેન રસિકલાલ તલસાણીયા 
  હ: વર્ષાબેન પ્રફુલભાઇ તલસાણીયા

મેડિકલ અભ્યાસ દત્તક વિદ્યાર્થી યોજના

 • શ્રીમતી રિધ્ધિબેન ઋષભભાઈ પટેલ 
 • શ્રી શશીકાંત રતિલાલ શાહ (બોટાદરા) - યુ.એસ.એ.
 • શ્રી શૈલેષ બચુભાઈ મેહતા - મુંબઈ 
 • શ્રી હસમુખભાઈ ચીનુભાઈ શેઠ (કલોલવાળા) - મુંબઈ
 • એક ધર્મપ્રેમી પરિવાર - અમદાવાદ 
 • ભણશાળી ટ્રસ્ટ - રાધનપુર
 • શ્રીમતી અલ્કાબેન મિતેશભાઈ રજનીકાંતભાઈ શેઠ 
 • શ્રીમતી વિમળાબેન કાંતિલાલ કાલિદાસ ખંધાર 
 • શ્રી ચીનુભાઈ મૂળચંદભાઈ શાહ પરિવાર - ગિરધરનગર
 • પૂજ્ય ઉર્મિલાબેન ચીમનલાલ વાડીલાલ શાહ 
 • ડો. રેણુકાબેન વિનોદભાઈ શાહ

ફૉરેન અભ્યાસ દત્તક વિદ્યાર્થી યોજના

 • શ્રીમતી પુષ્પાબેન હસમુખ જાદવજી શાહ
 • શ્રીમતી પ્રવિણાબેન જગદીશભાઈ શેઠ
 • શ્રી પ્રવિણભાઈ  કસ્તુરચંદ શાહ (લોખંડવાળા)
 • પૂજ્ય ધીરજબેન નગીનદાસ જીવણલાલ દોશી
 • શ્રી રાજ ઋષભભાઈ  પટેલ
 • ધર્મપ્રેમી નિર્મળાબેન હેમન્તભાઈ ગોપાણી
 • ધર્મપ્રેમી ધર્મિષ્ઠાબેન રજનીકાંતભાઈ ગોપાણી
 • શ્રી ચંપકલાલ મોહનલાલ તુરખીયા 
 • એટલાસ ગ્રુપ
 • શ્રીમતી ચંદ્રાબેન દલીચંદભાઈ જેઠાલાલ જોબાલીયા 
 • શ્રી ઇન્દુલાલ ભાઈચંદભાઈ શાહ
 • CA અમીષ જશુભાઈ ખંધાર 

આત્મનિર્ભર યોજના

 • શ્રીમતી મંજુલાબેન રતિલાલ કામદાર ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ